Tham quan trung tâm bảo trợ xã hội Incubadora / Shine Architecture

Trung tâm này nằm trong khu vực mà người dân ở León, Guanajuato, Mexico đều có mức thu nhập thấp. Sáng kiến ​​thành lập trung tâm này là của: Tecnológico de Monterrey (một trong các trường đại học tư nhân ở Mexico) và Bancomer (một trong những ngân hàng lớn của Mexico).

 

 

Shine Architecture đã thiết kế Trung tâm bảo trợ xã hội Incubadora ở Leon, Mexico .

Trung tâm này nằm trong khu vực mà người dân ở León, Guanajuato, Mexico đều có mức thu nhập thấp. Sáng kiến ​​thành lập trung tâm này là của: Tecnológico de Monterrey (một trong các trường đại học tư nhân ở Mexico) và Bancomer (một trong những ngân hàng lớn của Mexico).

Dự án này có hai mục tiêu: đầu tiên là để giúp cho người có thu nhập thấp có chất lượng tốt nhất về giáo dục đại học. Thứ hai là giúp người dân có thu nhập thấp phát triển kinh tế riêng của họ và được hỗ trợ bởi các chuyên gia có kinh nghiệm làm việc tại Trung tâm này.

Trung tâm này sử dụng vật liệu cho xây dựng hoàn toàn là gỗ, một nguyên liệu có sẵn ở địa phương, và rất nhiều yếu tố đã được tái sử dụng lại, nhằm tiết kiệm chi phí, tránh việc lãng phí khi mà khu vực này thu nhập của người dân không cao. Dự án được xây dựng, hy vọng sẽ là nơi tư vấn tuyệt vời cho người dân để họ có cuộc sống tốt với một chi phí thấp nhất.

Thông tin dự án:

Dự án: Trung tâm bảo trợ xã hội Incubadora
Thiết kế: Shine Architecture
Năm hoàn thành: 2011
Địa điểm: Leon, Guanajuato, Mexico
Ảnh: Shine Architecture

 

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hotline 24H Mua Hang Online