This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Thang dây thoát hiểm cao cấp và thịnh hành nhất hiện nay – Mẫu TDTH03

0e17febd522cd9389b04ce5c00f25aec_L

THANG DÂY THOÁT HIỂM là một vật dụng không thể thiếu được trong mỗi gia đình tại các nước

Cuộn dây thoát hiểm hạ chậm an toàn từ nhà cao tầng – Mẫu CDTH06

IMG_4326-750x750

Dây thoát hiểm nhà cao tầng là sản phẩm thiết bị cứu hộ cá nhân mà mỗi hộ dân sống

Cuộn dây thoát hiểm nhập khẩu an toàn – CDTH05

cuon-day-thoat-hiem-an-toan

Cuộn dây thoát hiểm/dây cứu nạn hạ chậm/ròng rọc thoát hiểm dùng để thoát hiểm ở độ cao từ tầng

Dây thoát hiểm cứu nạn hạ chậm nhà cao tầng – CDTH04

day-thoat-hiem-cuu-nan

Cuộn dây thoát hiểm/dây cứu nạn hạ chậm/ròng rọc thoát hiểm dùng để thoát hiểm ở độ cao từ tầng

Ròng rọc thoát hiểm nhà cao tầng an toàn thả chậm – CDTH03

rong-roc-thoat-hiem

Cuộn dây thoát hiểm/dây cứu nạn hạ chậm/ròng rọc thoát hiểm dùng để thoát hiểm ở độ cao từ tầng

Cuộn dây thoát hiểm, cuộn dây cứu nạn hạ chậm an toàn – CDTH02

cuon-day-thoat-hiem

Cuộn dây thoát hiểm/dây cứu nạn hạ chậm/ròng rọc thoát hiểm dùng để thoát hiểm ở độ cao từ tầng

Dây thoát hiểm nhà cao tầng – CDTH01

day-thoat-hiem-nha-cao-tang

Cuộn dây thoát hiểm/dây cứu nạn hạ chậm/ròng rọc thoát hiểm dùng để thoát hiểm ở độ cao từ tầng

Mẫu thang dây cứu hỏa chống cháy – TDCH06

b77c990e633dac0ff65890b0db32f237_L

Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm: dùng cho nhân viên cứu hoả, dùng thoát hiểm trong

Mẫu thang dây cứu hỏa chống cháy – TDCH05

3b44b5000d3ada04c028c395cd05cbfb_L

Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm: dùng cho nhân viên cứu hoả, dùng thoát hiểm trong

Mẫu thang dây cứu hỏa chống cháy – TDCH04

edc1d0314df26f4954651131e82a7939_L

Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm: dùng cho nhân viên cứu hoả, dùng thoát hiểm trong

Mẫu thang dây cứu hỏa chống cháy – TDCH03

69b5f85da08d181d48515c6d41e3e0a5_L

Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm: dùng cho nhân viên cứu hoả, dùng thoát hiểm trong

Mẫu thang dây cứu hỏa chống cháy – TDCH02

28b8f12309e9ac4afaade20e5d04ffc2_L

Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm: dùng cho nhân viên cứu hoả, dùng thoát hiểm trong

Mẫu thang dây cứu hỏa chống cháy – TDCH01

f84d217853d263e771f2d4ffc4c6fcef_L

Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm: dùng cho nhân viên cứu hoả, dùng thoát hiểm trong

Mẫu thang dây thoát hiểm cao cấp – TDTH06

e0b863f873638efa81a0f8773b39882d_L

Thông số kỹ thuật: Độ dài: Tùy theo đặt hàng 4m/7m/8m/15m…. Bậc gỗ cứng, bền chắc Số bậc chống lật:


Thang Dây – Thang Dây Thoát Hiểm – Thang Dây Cứu Hỏa – Thang Dây Cứu Hộ

Hotline 24H Mua Hang Online